แฟชั่นกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่เราจะให้คำจำกัดความของคำว่า “แฟชั่น” เพราะคำๆ นี้มีความหมายกว้างไกลเกินกว่าจะจำกัด ความได้ในตัวของมันเอง แฟชั่นคือ “เทรนด์” ” แฟชั่น คือ กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ซึ่งมันอาจเกิดขึ้นมาจากกระแสสังคม การกิน การอยู่ การใช้คำพูด เสื้อผ้า เพียงแต่คนทั่วไปมักเอาคำว่าแฟชั่นมารวมกับเสื้อผ้ากันเยอะ แต่จริงๆ แล้วแฟชั่นมันก็คือ เทรนด์ นั่นเอง

หากมองถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาด้านแฟชั่นของอาเซียนคงต้องมองถึงไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิตของแต่ละกลุ่มเผ่าพันธ์ ซึ่งถูกหล่อหลอมจากความเป็นไปทางวัฒนธรรม การเมือง การศึกษา สถานะความเป็นอยู่ ศาสนาและปัจจัยรองอื่นๆ อันทำให้แฟชั่นการแต่งกายของผู้คนในแถบนี้มีสีสัน มีอัตลักษณ์อันน่าหลงใหล และมีความเป็นไปที่น่าติดตาม ในอดีตการแต่งกายของคนในแถบนี้เป็นไปตามชีวิตความเป็นอยู่และสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แฟชั่นคือความหมายถึงชนชั้น วรรณะและเน้นหนักไปทางเครื่องประดับโลหะต่างๆเช่นสร้อย กำไร แหวน มากกว่าเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่เมื่อผ่านการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆและระบบการติดต่อสื่อสารต่างๆทำให้โลกเล็กลง คำว่าแฟชั่นจึงเริ่มเป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับแฟชั่นในแถบนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตของสินค้าแฟชั่นจากประเทศตะวันตกที่มีค่าแรงการผลิตที่ค่อนข้างแพงเข้ามาสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมื่อ 30-40 ปีก่อน และมาถึงเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า เมื่อประมาณ 15-20 ปีที่ผ่านมา เหตุนี้จึงเป็นเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในแถบนี้รู้จักสินค้าแฟชั่นจากตะวันตกมากขึ้นและเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์เต็มที่ ก็ทำให้สินค้าที่ผลิตเองและที่นำเข้ามาจากประเทศทางตะวันตกมีบทบาทมากขึ้นอย่างมีนัยที่สำคัญ ปัจจุบันสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากทั่วโลกได้หลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีกำลังซื้อที่สูงเช่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จนเรียกได้ว่าแทบจะทุกสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของโลกมาอยู่ที่นี่หมดแล้ว อย่างไรก็ดีสินค้าแฟชั่นที่เกิดขึ้นจากการปลุกปั้นของประเทศต่างๆในอาเซียนเองก็มีอยู่มากหลายแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากคนท้องถิ่นและเริ่มได้รับการยอมรับจากประเทศทางตะวันตกและประเทศที่เจริญแล้วต่างๆมากขึ้น

ประโยชน์ของไดอารี่ออนไลน์

ในอดีตไดอารี่เป็นสมุดบันทึกที่ช่วยเตือนความจำ หรือใช้บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ด้วยสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนพัฒนามากขึ้นทำให้เกิดไดอารี่ออนไลน์ โดยเราสามารถบันทึกเรื่องราวลงในโลกออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการจดบันทึกทางสมุด ไดอารี่ออนไลน์นี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนบล็อกในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์และจัดแต่งหน้าตาของบล็อกได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์มากมาย จากเดิมที่เราจะให้สมุดบันทึกในการเตือนความจำ ปัจจุบันก็สามารถใช้ไดอารี่หรือบล็อกได้ ด้วยความง่ายนี้เอง ทำให้ผู้คนสามารถบันทึกเรื่องราว และแสดงความเห็นได้อีกด้วย

image_thumb50
ในปัจจุบันการเขียนบล็อก หรือเว็บส่วนบุคคลเข้ามามีบทบาทในวงการแฟชั่นมากขึ้น เนื่องจากมีระบบแก้ไขที่เรียบง่าย และสามารถบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ แฟชั่นใหม่ ให้กับคนทั่วไปได้ทราบ โดยการเขียนบล็อกนั้นสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย หรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็ได้ จากความนิยมที่มากขึ้นทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทางด้านแฟชั่น เผยแพร่เรื่องราวชีวิตของตนเอง ผ่านบล็อกเหล่านี้ ทำให้เกิดสังคมหนึ่งขึ้นมา โดยคนทั่วไปจะเรียกกันง่ายๆ ว่า สังคมบล็อก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำเสนอเรื่องราว บทบาทสามารถแบ่งปันเรื่องราวต่าง แก้ผู้รับชม โดยอาจมีการโฆษณา พร้อมๆกับการนำเสนอ แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างอิสระนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นมืออาชีพจะถูกเรียกว่า บล็อกเกอร์ โดยบล็อกเกอร์เหล่านี้ นับว่าได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้ติดตามบล็อกของพวกเขามากมาย
บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ลิงค์ หรือรูปถ่าย บางครั้งอาจมีเพลง หรือวีดีโอเข้ามาสอดแทรกด้วย เพื่อให้เนื้อหาที่ผู้เขียนดูน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้บล็อกยังสามารถเปิดให้ผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กับเจ้าของบล็อก โดยบล็อกนั้นสามารถมีเนื้อหาได้หลากหลาย ตามแต่ที่ผู้เขียนต้องการ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การวิจารณ์ร้านอาหารในมุมมองของตนเอง หรือจะเป็นทางด้านการเมืองที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำบล็อกของบริษัทขึ้น เพื่อรับความคิดเห็นของลูกค้า หรือแสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า และยังได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

 

รวบรวมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของแต่ล่ะบุคคล

รวบรวมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของแต่ล่ะบุคคล

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นคำนี้คงคุ้นหูใครหลายๆ คนมานานแล้ว กับไอเดียที่ยกให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครสุดสร้างสรรค์ที่จับเอาแฟชั่นเข้ามาสอดคล้องกับทั้งวิถีชีวิตแบบ คนเมือง ได้เป็นไอเดียครีเอทีฟที่คิดต่างจนต่อยอดไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ‘Urbanista Guide’ จะขอแนะนำแบรนด์ดัง Greyhound และ asava ที่จะมานำเสนอไอเดียที่มุ่งสู่เป้าหมายเมืองแฟชั่นนี้กัน และยังมีชาวต่างชาติอีกสามท่านที่จะเปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมแฟชั่นให้ทุกคน ได้เห็นมุมต่างอีกมุม ความเรียบง่ายและความชัดเจนใน เอกลักษณ์ของแบรนด์ ไม่ได้เฉพาะแค่การวิ่งตามเทรนด์แฟชั่นเท่านั้น แต่คือจุดยืนหรือสไตล์ของแบรนด์ asava ที่ทำให้ยืนหยัดอยู่มาได้ถึง 3 ปี ผู้หญิงของ asava

Urban คือแนวทางของผู้หญิงสมัยใหม่ ผู้มีไลฟ์สไตล์แบบสาวเมืองใหญ่โดยเสื้อผ้าจะเป็นแนวลำลอง และเสื้อผ้าสำหรับสาวนักบริหาร Sophisticated คือ ผู้หญิงเรียบโก้ด้วยรูปแบบและโครงสีที่คลาสสิก ไร้กาลเวลา ผสมผสาน Realistic คือผู้หญิงที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง ออกแบบให้มีการปรับเปลี่ยนสวมใส่ได้ในหลายโอกาสเหมาะกับการมิกซ์แอนด์แมตช์ ทั้ง Urban, Sophisticated และ Realistic คือทั้งหมดของผู้หญิง asava ก่อนอื่นผู้หญิงต้องสำรวจตัวเองเป็นอันดับแรก ไม่นานมานี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องแอมป์ มาศิริ งามสกุล เธอบอกว่า “ต้องฝึกมองกระจกให้เป็น ไม่ใช่สักแต่ว่ามอง คำว่าฝึกมองกระจกคือการมองอย่างวิเคราะห์ และการมองแบบไม่เข้าข้างตัวเอง ว่าฉันแต่งตัวได้เหมาะสมหรือยัง” ดังนั้นการวิ่งตามแฟชั่นมากๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป ผมเองแทบไม่ได้เปลี่ยนลุค เพราะผมรู้ว่าชีวิตผมต้องการอะไร ทุกวันนี้เสื้อผ้าที่ผมต้องการคือความเรียบง่ายที่จะใส่แล้วไปได้ทุกที่ ตั้งแต่เช้ายันค่ำ แล้วถ้าจะจับเทรนด์ก็ค่อยเอามาจับเขย่ากันอีกที อยากบอกว่าตอนนี้โลกเล็กลง ความสามารถมนุษย์ไม่ได้จำกัดแค่พรมแดนของประเทศ ดังนั้นชอบอะไรซื้อสิ่งนั้น ของไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าของต่างประเทศเลย ถอดสิ่งสมมติต่างๆ ออก ถอดเรื่องของ Brand Image และ Brand Power ออก ดูว่าสิ่งไหนใส่แล้วสวย เหมาะกับเรา อยากให้เลิกค่านิยมที่มีของเยอะๆ หันมาซื้อน้อยๆ แต่มีคุณภาพและนำไปใช้ได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราได้จะดีกว่า

แฟชั่นสำหรับการใส่รองเท้า Onitsuka tiger

onitsuka1

onitsuka1

สำหรับวันนี้ก็จะมาเขียนเรื่องเล่าแฟชั่นรองเท้า สำหรับหนุุ่ม ๆ ก็ได้ สาว ๆ ก็ดีครับ เป็นรองเท้าแบรนด์รองเท้าหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งในไทยเราเองก็ถือว่าได้รับความนิยมในกลุ่มคนปานกลางครับ ซึ่งปกติเราจะเห็นวัยรุ่นนิยมใส่คอนเวิร์สใช่ไหมหล่ะครับ ซึ่งจะเป็นรองเท้ายอดนิยมของวัยรุ่นไทยไปเลยก็ว่าได้

แต่สำหรับตอนนี้ Onitsuka Tiger ก็มีชื่อเสียง และอัตราความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน จะนิยมชมชอบนรองเท้าแบรนด์เสือมากเป็นพิเศษ ผมมีโอกาสได้ลองใส่อยู่บ่อยครั้งก็พบว่ารองเท้า Onitsuka tiger นี้เนี่ย ใส่สบายมาก ๆ ครับ และรูปทรงหรือการเข้ารูประหว่างเท้านั้น ค่อนข้างจะเข้ากับเรียงขาของเราอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

เอาไว้ใส่ไปทำงานก็ดี ดูสุภาพ หรือจะใส่ไปเที่ยวก็ดี และออกแนวไม่ใช่น้อย แต่ถ้าผมเลือก ผมชอบใส่ไปทำงานดีกว่าครับ เพราะดูเรียบร้อยดี ถึงแม้ว่าลายคาดเสืออาจจะโฉบฉาบมาบ้างแต่ก็ดูดีอยู่ไม่น้อยครับ

onitsuka4

onitsuka4